Ընտանիքներում ծնվող երրորդ և հաջորդ երեխաների թիվն զգալիորեն աճել է

Ընտանիքներում ծնվող երրորդ և հաջորդ երեխաների թիվն զգալիորեն աճել է

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հայտարարել է, որ զգալիորեն աճել է ընտանիքներում ծնվող երրորդ և հաջորդ երեխաների թիվը:

«Եթե համեմատում ենք 2018 և 2021 թվականների ցուցանիշը, տեսնում ենք, որ 4 տարիների ընթացքում ծնված երեխաների ընդհանուր թվի մեջ երրորդ և հաջորդ երեխաների թիվն աճել է շուրջ 30 տոկոսով: Եթե 2018-ին ծնվել էր կարգաթվով 3 և բարձր 8 271 երեխա, ապա 2021-ին երրորդ և հաջորդ ծնված երեխաների թիվը կազմել է 11 438»: