երևանյան շինհրապարակներում պետք է տեղադրվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող սարքավորումներ:

երևանյան շինհրապարակներում պետք է տեղադրվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող սարքավորումներ:
Երևանյան շինհրապարակներում պետք է տեղադրվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող սարքավորումներ: Նախագիծը կյանքի կոչելու համար Երևանի քաղաքապետարանն աշխատանքներ է տանում Ասիական զարգացման բանկի հետ՝ տեխնիկական աջակցության միջոցների տրամադրման և միջազգային խորհրդատուի ներգրավման նպատակով:
Համայնքն, ի դեպ, կառուցապատող ընկերությունների առջև արդեն իսկ շինհրապարակներում փոշեորսիչ ցանցերի առկայության հստակ պահանջ է դրել: