Աղետների լուսաբանման գրքույկ-ուղեցույց

Աղետների լուսաբանման գրքույկ-ուղեցույց

Լրատվամիջոցների և լրագրողների համար`

գրքույկ-ուղեցույց