Բիբլոս Բանկի «Ավանդ Պլյուս» հատուկ առաջարկը գործում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը

Բիբլոս Բանկի «Ավանդ Պլյուս» հատուկ առաջարկը գործում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը

Բիբլոս Բանկ Արմենիայի  ժամկետային ավանդի «Ավանդ Պլյուս» հատուկ առաջարկը գործում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը։  Այն երաշխավորում է Բանկի կողմից տոկոսագումարների վճարում նույնիսկ ավանդը ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում։ Հատուկ առաջարկը հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս ներդնել ավանդ և պահպանել տոկոսագումարները՝ պայմանագրի ստորագրմանը հաջորդող 7-րդ ամսից հետո ավանդը դադարեցնելու դեպքում՝ այսպիսով նվազագույնի հասցնելով կուտակված տոկոսները կորցնելու ռիսկը։

Նշված սահմանաչափից ավելի (ներառյալ բոլոր գործող ավանդների հանրագումարը) գումարների դեպքում տոկոսադրույքը պայմանագրային է:

Ավանդի նվազագույն չափը ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների համար արտերկրից բացելու դեպքում կազմում է 30,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեքը այլ արժույթով:

Մինչև 7-րդ ամիսը դադարեցնելու դեպքում կուտակված տոկոսները վերահաշվարկվում են համապատասխան արժույթի պարզ խնայողական հաշվի տոկոսադրույքով`

Արժույթ

Գումար

24 ամիս

7-րդ ամսից հետո դադարեցնելու դեպքում

ՀՀ դրամ

1,000,000 -300,000,000*

105%

10%

ԱՄՆ դոլար

3,000 - 1,000,000*

4.5%

4%

Եվրո

2,000 - 500,000*

2.5%

2%