Աղքատությունը Հայաստանում և Վրաստանում 2020-2022 թթ․ ACSES

Աղքատությունը Հայաստանում և Վրաստանում 2020-2022 թթ․ ACSES
ACSES վերլուծական կենտրոնը ներկայացնում է․
 
Աղքատությունը Հայաստանում և Վրաստանում, 2020-2022 թթ․
2022 թվականին ՀՀ աղքատության մակարդակը կազմել է 24.8%` 2.2 տոկոսային կետով ցածր, քան 2020 թվականին։
Հարկ է նշել, որ չնայած աղքատության մակարդակի նվազմանը, Հայաստանը դեռևս շարունակում է զիջել հարևան Վրաստանին, որտեղ 2022 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել 15.6%: