Հիմնանորգրվեց 11 շենքի տանիքը

Հիմնանորգրվեց 11 շենքի տանիքը
Մասիս համայնքում շարունակվում են սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքները:
Ծրագրերից մեկով նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում: Ըստ նախագծերի՝ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման համար շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է 229743,2 հազար դրամ /նշված գումարի մեջ ներառված է նախագծային արժեքը՝ 1 845 000 դրամ և փորձաքննության արժեքը՝ 325 000 դրամ/:
Ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվեց նաև Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամաս 11 շենքի տանիքը:
Գործընթացը շարունակական է: