Տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները կստանան պետական աջակցություն

Տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները կստանան պետական աջակցություն։