Ասֆալտապատվում է Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցի Չարենց փողոց - Նալբանդյան փողոց հատվածը

Ասֆալտապատվում է Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցի Չարենց փողոց - Նալբանդյան փողոց հատվածը
Ասֆալտապատվում է Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցի Չարենց փողոց - Նալբանդյան փողոց հատվածը. իրականացվում է ներքին շերտի ասֆալտապատում:
Վերին շերտի ասֆալտապատման աշխատանքները կիրականացվեն գարնանը` եղանակային պայմանների համապատասխանության պարագայում: