2023թ․ հունվար-նոյեմբերին 2022թ․ հունվար-նոյեմբերի համեմատությամբ

2023թ․ հունվար-նոյեմբերին 2022թ․ հունվար-նոյեմբերի համեմատությամբ
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 9.4%,
Արդյունաբերության թողարկման ծավալն աճել է 2.1%–ով,
Ծառայությունների ծավալն աճել է 11.1%–ով,
Առևտրի շրջանառությունն աճել է 24.3%–ով,
Շինարարության ծավալն աճել է 15.6%–ով,
Արտահանման ծավալն աճել է 44.7%–ով,
Ներմուծման ծավալն աճել է 41.0%–ով։
2023թ․ նոյեմբերը 2022թ․ նոյեմբերի համեմատությամբ
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 11.2%,
Արդյունաբերության թողարկման ծավալն աճել է 23.8%–ով*,
Ծառայությունների ծավալն աճել է 2.4%–ով,
Առևտրի շրջանառությունն աճել է 32.1%–ով,
Շինարարության ծավալն աճել է 11.4%–ով,
Արտահանման ծավալն աճել 85.7%–ով,
 Ներմուծման ծավալն աճել է 25.0%–ով։
2022 թ․ նոյեմբերի նկատմամբ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրության (ՏԳՏԴ, դաս 32.12) գործունեության տեսակով արձանագրվել է 13.7 անգամ աճ: