«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

Համաձայն «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2024 թվականի մարտի 19-ի թիվ ՑՊ-009-03/24 որոշման ցուցակվելու են ներքոհիշյալ պարտատոմսերը՝ միաժամանակ թույլատրելով նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:

Պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները՝
Թողարկողի անվանումը՝  «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ|
Արժեթղթի տեսակ՝ անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ամսաթիվ ՝  01/02/2024թ.
Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը՝  01/02/2024թ.- 16/02/2024թ.
Արժեթղթի անվանական արժեքը՝  10,000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի քանակ՝  200,000 հատ
Շրջանառության ժամկետ՝ 36 ամիս
Ցուցակման ամսաթիվ՝  22/03/2024թ․
Մարման ամսաթիվ ՝    01/02/2027թ․
Արժեկտրոնի տոկոսադրույք՝ 11%