Աղասի Թավադյան. Թանկարժեք էֆեկտ․ 2024 թվականի տնտեսական աճի պատճառները

Աղասի Թավադյան. Թանկարժեք էֆեկտ․ 2024 թվականի տնտեսական աճի պատճառները

Ներկայացնում ենք տնտեսագետ Աղասի Թավադյանի վերլուծությունը Հայաստանի 2024 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ։

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2024 թվականի փետրվարին կազմել է 16.3%, հիմնականում պայմանավորված հենց փետրվար ամսում գրանցված աճով՝ 11.2%։

Գծապատկեր 1.


Ինչպես երևում է գծապատկերից, տնտեսական ակտիվության միտումը 2023 թվականի սկզբից բացասական է, որը շարունակվել է մինչև 2024 թվականի փետրվար ամիսը։ Նշենք, որ մեկ ամսում գրանցված կտրուկ աճը չի կարող բավարար հիմք հանդիսանալ այն պնդման համար, որ տնտեսությունը հաղթահարել է տնտեսական աճի դանդաղման միտումը։

2024 թվականի փոտրվարին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կտրուկ աճել է, որի արդյունքում տարեկան կտրվածքով աճը նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ կազմել է 16.3%։ Սակայն այս աճը պայմանավորված է կարճաժամկետ գործոնով՝ հիմնականում ոսկերչական գործունեության կտրուկ աճով։ Այսպես, 2024 թվականի Հայաստանի 8.4 մլրդ դոլար արտահանման 21.5 տոկոսը կամ 1.8 մլրդ դոլարը կազմել է ոսկու արտահանումը, իսկ 7.0 տոկոսը կամ 589 միլիոն դոլարը ադամանդների արտահանումը։ Ըդհանուր առմամբ արտահանման 28.5 տոկոսը եղել է ոսկու և ադամանդնարի վերաարտահանում Ռուսատանից դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Հոնկոնգ։ Այս կարճաժամկետ միտումները վտանգավոր են, քանի որ աճը ամբողջությամբ հիմնված է արտաքին գործոնի վրա, որը անկանխատեսելի է` արտաքին միջավայրի հանկարծակի փոփոխությամբ պայմանավորված: Նշենք նաև, որ 2023 թվականի վերջին ամիսներին թանկարժեք քարերի և մետաղների վերաարտահանումը ապահովել է 8.7 տոկոս տնտեսական աճի մոտ 1.5-2 տոկոսային կետ հավելաճը։ Առկա է հավանականություն որ այս արտաքին ազդակներով պայմանավորված գործունեությունը կարող է դադարել։ Հայաստանի տնտեսական աճի զգալի մասն ապահովում է առեւտրաշրջանառությունը, արտաքին խթանների փոփոխության պայմաններում տնտեսության վիճակը կարող է վատթարանալ։

Ոսկերչական գործունեության աճը հանգեցրել է արտահանման ծավալների 55 տոկոս աճին։ Թեև այս աճը արտարժույթ է բերում Հայաստանի տնտեսություն, դրա դրական ազդեցությունը որոշակիորեն չեզոքանում է ներմուծման գրեթե համարժեք աճով: Այս արագ աճի պայմաններում առկա արտահանման դասական ճյուղարկը կրճատվում են, նկատվում է ապրանքների տարբեր կատեգորիաների արտահանման կրճատում: Մասնավորապես նկատվում է «պատրաստի սննդի արտադրանք» և «կենդանի կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանք» ապրանքախմբերի արտահանման ծավալների անկում, խնդրահարույց է նաև հանքահումքային ապրանքների արտահանման էական անկումը:

Արդյունաբերության բարձր աճին զուգահեռ, մշակող արդյունաբերության որոշ` ՀՀ տնտեսության համար էական ենթաճյուղեր շարունակում են անկում ապրել: Մասնավորապես, սննդամթերքի, ծխախոտի, հագուստի, քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրության ենթաոլորտներում 2024թ. հունվարին անկում է գրանցվել: Ստացվում է, որ մշակող արդյունաբերության համեմատաբար կայուն և երկարաժամկետ գործունեության տեսակները նվազում են, իսկ կարճաժամկետ գործունեությունն էական աճ է գրանցում՝ վատթարացնելով արդյունաբերության կառուցվածքը:

Երկրորդ գծապատկերը ցույց է տալիս տնտեսական աճի տարեկան տեմպը, ինչպես նաև կուտակային աճի տեմպը տարեկան կտրվածքով: Գծապատկերից երևում է, որ 12-ամսյա տնտեսական ակտիվության աճի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2022 թվականի հունիսին՝ 19,8 տոկոս, որին հաջորդել է աճի դանդաղում 2022 թվականի մնացած ամիսների համար: 2023 թվականին 12-ամսյա աճի առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել է մարտին՝ 14,2 տոկոս, որին հաջորդել է անկում: Հուշագրավ է 2022-ի և 2023-ի հունիս-հոկտեմբեր ամիսների աճի տարբերությունը։ 2022 թվականին 12-ամսյա միջին տնտեսական աճն այդ ամիսներին կազմել է 18 տոկոս, մինչդեռ 2023 թվականին այն նվազել է մինչև 7,1 տոկոս։ 2023 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին գրանցած մոտ 10 տոկոս տնտեսական ակտիվության աճը, հավանաբար, կապված է ոսկու վերաարտահանման հետ։

Գծապատկեր 2.

Երրորդ գծապատկերում պատկերված է տնտեսական ակտիվության բաղադրիչները ըստ տարիների։ Նշենք որ գյուղատնտեսությունը ամսական կտրվածքով արտացոլվում էր մինչև 2018 թվականի վերջը վիճակագրության կոմիտեի կողմից ներկայացված Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ մակրոտնտեսական ցուցանիշների մեջ։ 2019 թվականից ի վեր գյուղատնտեսության ամսական տվյալները անտեսվել են: Գյուղատնտեսությունը կազմում էր տնտեսական ակտիվության 12.9 տոկոսը 2017 թվականին, 2023-ին այս ոլորտի մասնաբաժինը արդեն կրճատվեց մինչև 7.4 տոկոս։ Ամենախոշոր ոլորտը տնսական ակտիվության մեջ մեծածախ և մանրածախ առևտուրն է, որի մասնաբաժինը արդեն կազմում է 42.7 տոկոս։

Գծապատկեր 3.

Չորրոդ գծապատկերը արտացոլում է տնտեսական բաղադրիչնեչը բացարձակ թվերով։

Գծապատկեր 4.

Դիտարկենք տնտեսական ակտիվություն կազմող հինգ ոլորտների աճի միտումները։ Հատկանշական է, որ գծապատկերում բացակայում է գյուղատնտեսությունը, քանի որ գյուղատնտեսության ցուցանիշները ներկայացվում են տարեկան կտրվածքով: Սակայն, ինչպես երևում է երրորդ գծապատկերից, գյուղատնտեսությունը աճի միտումը բացասական է:

2024 թվականին և՛ շինարարության, և՛ սպասարկման ոլորտները աճի բացասական միտումներ ունեն։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում այս ոլորտներն գրանցել են ամենաբարձր աճի տեմպերը 2023 թվականի սկզբին: Ծառայությունները հիմնականում ներառում են ֆինանսական և բանկային ծառայությունները: Գծապատկերը ցույց է տալիս՝ այս ոլորտում առկա է գրեթե զրոյական տոկոս աճն ձգտելու միտումը: Հատկանշական է, որ 2024 թվականի փետրվարին գրանցվել է ծառայությունների ծավալի 0.3% նվազում, իսկ մյուս գրանցվող ոլոտների աճ։

Գծապատկեր 5.

Այս պահին հստակ աճ են ապահովում արդյունաբերությունը և առևտրի շրջանառությունը։ Արդյունաբերության աճը, որը տեղի է ունեցել 2023 թվականի նոյեմբեր ամսից ի վեր, հիմնականում պայմանավորված է ոսկու և թանկարժեք քարերի վերաարտահանմամբ։ Առևտուրը, որը 2023 թվականին կազմում էր տնտեսական ակտիվության 42,7 տոկոսը, շարունակում է նպաստել ընդհանուր աճին, թեև ավելի դանդաղող տեմպերով։ Կարևոր է ընդգծել, որ առևտրի աճը հիմնականում բխում է օտարերկրյա կապիտալի ներհոսքից: