ՀՀ պաշտոնական պահուստային ակտիվները կազմել են 3.38 մլրդ դոլար

ՀՀ պաշտոնական պահուստային ակտիվները կազմել են 3.38 մլրդ դոլար

 2024թ. փետրվարի դրությամբ ՀՀ պաշտոնական պահուստային ակտիվները կազմել է 3,380.9 մլն ԱՄՆ դոլար, որից արտաքին պահուստային ակտիվներ (ազատ փոխարկելի արժույթով) 3,365.6 մլն ԱՄՆ դոլար։

Պահուստային դիրքը Արժեույթի միջազգային հիմնադրամում կազմել է 200 հազար ԱՄՆ դոլար։ ԱՄՀ-ում ՀՓԻ-ների (SDR) ծավալը կազմել է 15 մլն ԱՄՆ դոլար և այլն պահուստային ակտիվները՝ 100 հազար ԱՄՆ դոլար։