Կատարվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ Ամասիա-Նալբանդյան -Ջանֆիդա-Փշատավան-ավտոճանապարհի հատվածում

Կատարվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ Ամասիա-Նալբանդյան -Ջանֆիդա-Փշատավան-ավտոճանապարհի հատվածում
Տ-3-52 /Մ-5/-Ամասիա-Նալբանդյան (Տ-3-11)-Ջանֆիդա-Փշատավան-/Հ-15/ (Արգավանդ) ավտոճանապարհի կմ14+200-կմ18+400 հատվածում կատարվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ։
Արմավիրի մարզով անցնող 4,2կմ երկարությամբ ճանապարհին այս պահին կատարվում են հողային աշխատանքներ‚ կառուցվում են մայթերը‚ ջրահեռացման համակարգերը։ Մոտ 2.5կմ հատվածում ասֆալտբետոնե ծածկի առաջին շերտը տեղադրվել է։
Ծրագրի շրջանակներում կնորոգվեն նաև ճանապարհին առկա արհեստական կառուցվածքները‚ ճանապարհն ամբողջությամբ կկահավորվի անվտանգության տարրերով‚ կկատարվեն նաև այլ աշխատանքներ։
Հիմնանորոգումը կատարվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով։