ՎՎՀԿԿ - Վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգ (HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)

ՎՎՀԿԿ - Վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգ (HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)

ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, ինչպես հաղորդվել է նախորդիվ (https://snund.am/hy/page/news/1209/74),  շահագրգռված լինելով սննդի շղթայում գործող ընկերություններում Վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգի (НАССР) ներդրմամբ, առաջարկել է տվյալ անվտանգության կառավարման համակարգերի ներդման, գնահատման, ընթացիկ հսկողության, ինչպես նաև վերապատրաստման և աուդիտի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին տրամադրել տեղեկատվություն Տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակելու համար։

Կազմակերպությունների մասին տեղեկատվությունը հասանելի է տեսչական մարմնի կայքում հետևյալ հղումով՝ https://snund.am/hy/page/vvhkk-haccp-hamakarger-nerdrvogh-kazmakerpvouthyvounner/250։