Հայտարարություն աուդիտի ենթակա կազմակերպությունների համար

Հայտարարություն աուդիտի ենթակա կազմակերպությունների համար

Ֆինանսների նախարարությունը հայտարարություն է տարածել պարտադիր աուդիտի ենթակա կազմակերպությունների վերաբերյալ:

Հայտարարությունում ասվում է.

«2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունված «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 26-րդ հոդվածի համաձայն` պարտադիր աուդիտի ենթակա են hանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունները, խոշոր կազմակերպությունները, միջին կազմակերպությունները, խումբը, որի մայր կազմակերպությունը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպություն է, խոշոր խմբերը, միջին խմբերը:

Միաժամանակ, Օրենքի 27-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` աուդիտի ենթակա կազմակերպությունները եւ խմբերը (խմբի մայր կազմակերպությունը) պարտավոր են տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել միայն աուդիտի ենթարկվելուց հետո:

Առանց աուդիտորական եզրակացության, ինչպես նաեւ ոչ ամբողջական կազմով (ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների բոլոր ձեւերը, այդ թվում` ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները) հրապարակված ֆինանսական հաշվետվությունները համարվում են չհրապարակված՝ դրանից բխող բոլոր հետեւանքներով:

Հիմք ընդունելով Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-8-րդ կետերով սահմանված՝ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունների, խոշոր կազմակերպությունների եւ միջին կազմակերպությունների սահմանումները` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից նույնականացվել է 494 կազմակերպություն, որոնց 2021 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունները ենթակա են պարտադիր աուդիտի եւ հրապարակման. ընդ որում, ցանկը սպառիչ չէ, քանի որ կազմված է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում այս պահի դրությամբ առկա տեղեկատվության հիման վրա:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ կից ցանկում ներկայացված կազմակերպությունները պարտավոր էին մինչեւ 2022 թվականի հունիսի 30-ը հրապարակել իրենց 2021 թվականի աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները:

Օրենքի 27-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն` կազմակերպությունը, որի ֆինանսական հաշվետվություններն օրենքին համապատասխան ենթակա են հրապարակման, ֆինանսական հաշվետվությունների պատկերամուտները կարող է հրապարակել՝ իր ինտերնետային կայքում կամ Azdarar.am ինտերնետային կայքում կամ ՀՀ-ում գրանցված զանգվածային լրատվության միջոցի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

Եթե կազմակերպությունը ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել է իր ինտերնետային կայքում կամ ՀՀ-ում գրանցված զանգվածային լրատվության միջոցի պաշտոնական ինտերնետային կայքում, ապա ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ինտերնետային կայքի հղումը (հասցեն) պարտավոր է հրապարակել նաեւ Azdarar.am ինտերնետային կայքում:

Ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակումից հետո առնվազն 5 տարի պետք է պահպանվեն այն կայքում, որտեղ դրանք հրապարակվել են»:

Աղբյուրը   banks.am