Կպարզեցվի էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի շահառուների համար սահմանված ընթացակարգը

Կպարզեցվի էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի շահառուների համար սահմանված ընթացակարգը

Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով կապահովվի «Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի» ամբողջականությունը, կպարզեցվի ծրագրի շահառուների համար սահմանված ընթացակարգը, ինչպես նաև կհստակեցվեն վարկառուի կողմից ծրագրի շրջանակում մեկից ավելի անգամ օգտվելու պարագայում վերջինիս նկատմամբ սահմանված կարգով միջոցներ ձեռնարկելու և ավելի սուբսիդավորված գումարները պետբյուջե վերադարձնելու դեպքերը:

Նախատեսվում է նաև շահառուի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կրճատում։ Հիմնավորման համաձայն՝ ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2023թ. հուլիսի 1-ը սուբսիդիա տրամադրել շուրջ 2000 շահառուի: Ծրագրի շրջանակում բնակարանի (բնակելի տան) էներգաարդյունավետ վերանորոգման համար ձևակերպված վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորումն իրականացվելու է հետևյալ պայմաններով. բազմաբնակարան շենքի բնակարանի վերանորոգման դեպքում վարկի սահմանաչափը կազմելու է ոչ ավելի, քան 7 մլն դրամը, իսկ անհատական բնակելի տների համար՝ ոչ ավելի, քան 10 մլն դրամը:

Վարկը տրամադրվելու է Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ ոչ ավելի, քան 14% տոկոսադրույքով (փաստացի), առավելագույնը 84 ամիս ժամկետով: Նշված տոկոսադրույքի մասով ֆինանսական կառույցների մոտ առաջացած տարընկալումները բացառելու նպատակով որոշմամբ նախատեսվում է ֆիքսել, որ սահմանվածը փաստացի տոկոսադրույքն է։