Բիզնեսի զարգացման ծրագրի մասնակցության հրավեր Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի երիտասարդ ձեռներեցների համար

Բիզնեսի զարգացման ծրագրի մասնակցության հրավեր  Գեղարքունիքի  և   Կոտայքի  մարզերի երիտասարդ ձեռներեցների համար
ՄԱԶԾն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող՝ «Հայաստանի մարզերում երիտասարդության համար զբաղվածության և եկամուտ ստեղծող հնարավորությունների բացահայտում» ծրագրի շրջանակներում, «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնի հետ համատեղ իրականացնում է միկրո և փոքր ձեռնարկությունների աջակցության ծրագիրը:
Ծրագրի նպատակն է
– բարձրացնել երիտասարդների աշխատունակությունը մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում,
– նպաստել թիրախային շրջանների՝ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի երիտասարդության աշխատանքի անցմանը,
– աջակցել նշված մարզերի շրջաններում երիտասարդների տնտեսական հզորացմանը:
Ծրագրին կարող են դիմել այն բիզնեսները, որոնք․․․
Մանրամասները՝
http://gegharkunik.mtad.am/files/announcements/11068.pdf