ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | 2021/22թթ I-III եռամյսակում

ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | 2021/22թթ I-III եռամյսակում

ՀՀ առևտրային բանկերը 2022թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին արձանագրել են 188 մլրդ դրամի զուտ շահույթ, ինչը շուրջ 3 անգամ ավել է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում

Ամենամեծ շահույթը արձանագրել է Ardshinbank-ը՝ 41.1 մլրդ դրամ:

Բոլոր բանկերն աշխատել են շահույթով, սակայն՝ 17 առևտրային բանկերից 3-ի դեպքում արձանագրվել է զուտ շահույթի անկում։