Հայաստանը եւս 100 մլն եվրոյի վարկ է վերցնում բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու համար

Հայաստանը եւս 100 մլն եվրոյի վարկ է վերցնում բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու համար

Կառավարությունն իր այսօրվա՝ նոյեմբերի 10-ի նիստում դրական եզրակացություն տվեց «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1016 01 վարկային համաձայնագրին» հավանություն տալու վերաբերյալ նախագծին:

Որոշման հիմնավորման մեջ ասվում է, որ համաձայնագրի ստորագրումը ենթադրում է  Հայաստանին վարկի տեսքով բյուջետային աջակցության ծրագրի ներքո 100 մլն եվրո միջոցների ստացում:

Նախագծի հիմնավորման մեջ ասվում է.

«Բյուջետային աջակցության միջոցներն ուղղվելու են «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պակասուրդի ֆինանսավորմանը, հետևաբար վարկային միջոցների ժամանակին ստացումը կարևոր նշանակություն ունի պետական բյուջեի կատեգորիաներով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման տեսանկյունից:

Ծրագրի շրջանակը, մասնավորապես, ներառում է.

1.հարկաբյուջետային պլանավորման, թափանցիկության, ռիսկերի կառավարման, ինչպես նաև պետական ծախսերի արդյունավետության բարձրացումը,

2.պետական ներդրումների, այդ թվում՝ պետություն-մասնավոր գործընկերության համակարգի բարեփոխումները,

3.պետական գնումների համակարգի արդիականացումը,

4.կանաչ տնտեսության քաղաքականության մշակումը, կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության բարձրացումն ու կանաչ ֆինանսական գործիքների կիրառության ընդլայնումը,

5.կառավարության պարտքի կառավարման համակարգի բարելավումը,

6.ֆինանսական և կապիտալի շուկաների զարգացումը,

7.կորպորատիվ թափանցիկության ընդլայնումը հաշվապահական հաշվառման և առուդիորական գործունեության կարգավորման իրավական շրջանակի վերանայմամբ:

Ելնելով վերոգրյալից՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1016 01 վարկային համաձայնագրի» նախագծի ստորագրումը համարում ենք նպատակահարմար»:

Աղբյուրը՝   news.am