Խոյ համայնքի Այգեշատ գյուղում ընթացքի մեջ են մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները

Խոյ համայնքի Այգեշատ գյուղում ընթացքի մեջ են մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները
Մանկապարտեզի վերանորոգումը կատարվում է սուբվենցիոն ծրագրով, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 51,202.224/հիսունմեկ միլիոն երկու հարյուր երկու հազար երկու հարյուր քսանչորս դրամ/, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 15,360.667/30 %/, իսկ պետության մասնաբաժինը՝ 35,841.557/70%/:
Շինարարական աշխատանքներն իրակացնում է «Լուսի Արեգ» ՍՊԸ-ն, իսկ որակի տեխնիկական հսկողությունը՝ «Բագարանի Բարիք» ՍՊԸ-ն: