Dimension Armenia USD Corporate Bond Index-ում ընդգրկված են 44 պարտատոմսեր

Dimension Armenia USD Corporate Bond Index-ում ընդգրկված են 44 պարտատոմսեր
Հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ Dimension Armenia USD Corporate Bond Index-ում ընդգրկված են 44 պարտատոմսեր, որոնց ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 266 միլիոն ԱՄՆ դոլարը: Միջին կշռված մարման ժամկետայնությունը կազմում է 1.36 տարի, իսկ մինչև մարում եկամտաբերությունը՝ 3․63%։
Ինդեքսի արժեքն աճել է 0.18%-ով` դառնալով 11․1։
Նույն ամսվա դրությամբ, Dimension Armenia AMD Bond Index-ում ընդգրկված են 32 պարտատոմսեր, որոնց ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 1․3 տրիլիոն ՀՀ դրամը: Միջին կշռված մարման ժամկետայնությունը կազմում է 7.29 տարի, իսկ մինչև մարում եկամտաբերությունը՝ 11.20%։ Ինդեքսի արժեքն աճել է 0․86%-ով` դառնալով 1,072.08։