Ավարտվել են Այգաբաց 6-րդ շարք (3-րդ շարքով մինչև N 45 դպրոց) ընկած ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները:

Ավարտվել են Այգաբաց 6-րդ շարք (3-րդ շարքով մինչև N 45 դպրոց)  ընկած ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները:
ՀՀ կառավարության հետ համատեղ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում համայնք-կառավարություն (55-45% հարաբերակցությամբ) ավարտվել են ասֆալտապատման աշխատանքները Այգաբաց 6-րդ շարք (3-րդ շարքով մինչև N 45 դպրոց) ընկած ճանապարհահատվածում։ Փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է մոտ 235 մլն դրամ։
 Այգաբաց 6-րդ շարք՝ 3-րդ շարքով մինչև N 45 դպրոց 11735 մ²