Հետքովիդյան շրջանում սկսեց ակտիվանալ ներքին տուրիզմը

Հետքովիդյան և հետպատերազմական շրջանում Լոռու մարզում Հյուրատնային բիզնեսի և ներքին տուրիզմի վերականգնողական միտումների մասին պատմում է Նարինե Ղազարյանը: