Ավարտվին է մոտեցել Շիրազի փողոցի և Գնունու փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները

Ավարտվին է մոտեցել Շիրազի փողոցի և Գնունու փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները
2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով Վերին Արտաշատ բնակավայրում ավարտվին է մոտեցել Շիրազի փողոցի և Գնունու փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները՝ ընդհանուր 946 գծամետր երկարությամբ:
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 99 մլն ՀՀ դրամ է, որից 65%-ը հատկացնում է համայնքը, 35%-ը՝ Կառավարությունը:
Նշենք, որ ասֆալտապատվող ճանապարհը գյուղի բուժամբուլատորիա և հարակից՝ Նորաշեն ու Հնաբերդ բնակավայրեր տանող հատվածն է։